Fietsen Verleer Je Nooit; stap weer op!

Fietsen hóórt bij Nederland. Al op jonge leeftijd maken we kennis met dit oer-hollandse vervoermiddel en blijven we, al dan niet sportief of recreatief gebruik maken van de fiets. Toch kunnen we in Nederland nog een flinke stap zetten in het fietsgebruik voor ons woon-werkverkeer. Met de komst van de e-bike worden afstanden tot 15 kilometer enkele reis nu eenvoudig overbrugbaar. Met een speedpedelec (High Speed e-bike) ligt die afstand zelfs op 25 kilometer enkele reis.

Om een bijdrage te leveren aan de ambitie om meer forensen op de fiets te krijgen en op basis van onze jarenlange ervaring met e-bike stimuleringsprogramma’s, hebben we het programma Fietsen Verleer Je Nooit! ontwikkeld. Alle positieve ervaringen maar zeker ook de leermomenten, hebben we samengebracht in een praktische aanpak die op allerlei doelgroepen van toepassing is. Werkgevers, werknemers, bewoners of studenten/scholieren, doel is om het gebruik van de fiets en e-bike voor woon-werkverkeer en korte dienstreizen te stimuleren.

Gedragsverandering

Het programma Fietsen Verleer Je Nooit! richt zich in de kern op iedere persoon die meer wil gaan fietsen, ongeacht zijn of haar motivatie. De beweegredenen om de auto laten staan en met de fiets naar je werk te reizen zijn divers. Vitaliteit, filemijding, reistijdverkorting of financiële motieven kunnen een rol spelen. Dat betekent dat er bewustwording gecreëerd moet worden om vervolgens een – liefst blijvende – gedragsverandering te laten plaatsvinden. Het gaat immers om gewoontegedrag (waarom doen we de dingen die we doen). Het beste effect wordt doorgaans bereikt door met kleine stappen te beginnen en het gewoon te proberen; bijvoorbeeld door 2 dagen in de week de fiets of e-bike te nemen in plaats van de auto.

Voor wie

Het stimuleren van fietsgebruik biedt voordelen voor werkgever, werknemer maar ook voor de samenleving. Denk daarbij aan het reduceren van uitstoot en beperken van filedruk.

Wat is voor mij de winst als werkgever

Een fietsende medewerker biedt werkgevers diverse voordelen waaronder:

  • Fittere en gezondere werknemers leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit
  • Minder parkeerruimte en een betere bereikbaarheid met als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing
  • Past bij moderne bedrijfsvoering en goed werkgeverschap; medewerkers worden door de organisatie geholpen om efficiënter en goedkoper naar het werk te reizen
  • CO2-reductie draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering

… en voor mij als werknemer

Voor werknemers die de e-bike gebruiken zijn voordelen te behalen zoals:

  • Vitaliteit, volgens onderzoek hét belangrijkste argument om te gaan fietsen
  • Reistijdwinst (kortere reistijd en filemijding)
  • Kostenbesparing, medewerkers die nu met de auto naar het werk komen kunnen fors op hun autokosten besparen door te gaan fietsen. Volgens de ANWB maken de variabele kosten ongeveer 50% uit van de totale autokosten. Het laten staan levert dus direct geld op.
  • Je komt niet bezweet aan op het werk, douchen op de werkplek is niet nodig en op de terugweg kun je ‘je hoofd leegrijden’

Vitale en productieve medewerkers

Fietsen Verleer Je Nooit!; de praktijk 

Stel je wilt als werkgever nu echt het voortouw nemen om de bereikbaarheid van je bedrijf te verbeteren. Of is het tekort aan parkeerplaatsen je al jaren een doorn in het oog maar je wilt je medewerkers niet verbieden om met de auto te komen. Misschien wil je als werkgever wel aan de slag om de vitaliteit onder je medewerkers te vergroten. Wat de aanleiding ook is om met fietsstimulering te beginnen; met het stappenplan van Fietsen Verleer Je Nooit! leg je de basis voor een succesvolle transitie. Wij helpen organisaties en bedrijven op een praktische manier om het aantal fietsers te vergroten. 

Faciliteren

We helpen werkgevers om de potentie te duiden en mensen in beweging te krijgen. Met ondersteuning bij het opstellen van een goede fietsregeling, het uitwerken van stallings- en laadfaciliteiten, het bepalen van de potentiële doelgroep. Op basis van onze opgedane ervaring en expertise kennen we de klappen van de zweep en zorgen ervoor dat afspraken nagekomen worden, doelstellingen helder vertaald worden en resultaten meetbaar zijn.

Enthousiasmeren

Om potentiële deelnemers te enthousiasmeren en verleiden moeten zij horen, zien en voelen. Onze ervaring heeft geleerd dat voor het bereiken van een maximaal aantal deelnemers een combinatie van offline, online alsmede fysiek communicatie het beste werkt. Om de Fietsen Verleer Je Nooit! campagne in de eerste fase binnen organisaties te communiceren hebben we een communicatie toolkit ontwikkeld met het doel om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Deze toolkit wordt in overleg met de werkgever op maat samengesteld en bestaat uit o.a. digitale logo’s, posters, rollup banners, flyers, (auto)deurhangers, routemapje met belangrijkste fietsroutes naar de werklocatie en fietstips. Met de online fietscoach Fred is er altijd een vraagbaak aanwezig

Verleiden

Op een centrale kick-off bijeenkomst wordt de campagne verder intern gepresenteerd door zowel vertegenwoordigers van werkgevers als een Fietsen Verleer je Nooit! vertegenwoordiger. Tijdens deze sessie worden het doel van de campagne, de mogelijkheden en voorwaarden uitgelegd en kunnen geïnteresseerde medewerkers kennismaken met de proef e-bikes en de campagne. Om ook te kunnen ‘voelen’ en de bezoekers te verleiden zullen naast de benodigde materialen uiteraard ook de e-bikes aanwezig zijn. Potentiële deelnemers kunnen direct hun e-bike reserveren in het speciale “BoekJeFiets” reserveringssysteem.

Proberen

Het feitelijke proberen van de e-bike is cruciaal in het overtuigen van de deelnemers. Vandaar dat wij er veel waarde aan hechten dat mensen met de juist afgestelde e-bike en goed geïnformeerd op weg gaan. Een proefperiode van 2 tot 3 weken is voor de meeste deelnemers voldoende om te ervaren of de e-bike een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Vanuit Fietsen Verleer Je Nooit! voeren we 0- en 1- metingen uit zodat we kunnen monitoren hoe het gebruik wordt ervaren. Korte interviews met deelnemers (waarom doe je mee, wat verwacht je etc.) leveren vaak leuke informatie en quotes op die aansluitend samen met de foto’s bij de vervolgcommunicatie gebruikt kunnen worden.

Converteren

Omdat fietsstimulering tot doel heeft om een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen, is een goed vervolgaanbod cruciaal. Aangezien ongeveer 30% van de deelnemers na de proef positief tegenover het kopen of leasen van een e-bike staat (of wellicht nog beter: al een e-bike heeft gekocht of geleaset), is het belangrijk dat de deelnemers een concreet aanbod ontvangen zodra hun proefperiode is afgelopen. Als werkgever zijn er verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat medewerkers blijven fietsen.

 

Communicatie

Om de  campagne binnen organisaties te communiceren hebben we de Fietsen Verleer Je Nooit! toolkit ontwikkeld met o.a. het doel om deelnemers te werven en bewustwording te creëren. Deze toolkit wordt per organisatie op maat samengesteld en bestaat uit offline en online communicatie met o.a. uit digitale logo’s, digitale nieuwbrieven, posters, rollup banners, flyers, (auto)deurhangers, routemapje met de belangrijkste fietsroutes naar de werklocaties, fietstips en natuurlijk de interactieve Fietscoach Fred.

Voorbeeldthema 

Binnen de Fietsen Verleer Je Nooit! campagne kunnen verschillende thema’s worden gebruikt. Onderstaande voorbeelden zijn onderdeel van het thema “Op de fiets wordt gewoon buiten buitengewoon”.

Volledig verzorgde e-bikepool

Samen met onze partner MobiLease E-bikeleasing stellen we een pool samen die perfect past bij uw organisatie of de door u geformuleerde doelstellingen. Maar we leveren niet alleen de “hardware” maar verzorgen desgewenst ook het wisselmoment waarbij de e-bikes worden gereinigd, technisch gecontroleerd en bij de uitgifte worden afgesteld op de nieuwe gebruiker.

Kick-off evenement met introductie

De campagne kick-off is een vast onderdeel van het Fietsen Verleer Je Nooit programma waarbij naast de benodigde materialen uiteraard ook (een deel van) de e-bikes aanwezig zijn. Potentiële deelnemers kunnen na de kennismaking direct de e-bike van hun keuze en de gewenste periode reserveren in het speciaal ontwikkelde “Boekjefiets” reserveringssysteem.

0-meting & 1-meting 

Gedurende de campagne worden 0-metingen en 1-metingen bij de deelnemers afgenomen zodat inzage wordt verkregen in het vertrekpunt en de mate van potentiële conversie. 

 

Mobiliteitsscan

Om inzage de krijgen in de populatie kan een mobiliteitsscan worden uitgevoerd. Hoewel dit geen onderdeel uitmaakt van het Fietsen Verleer Je Nooit programma kennen we vanuit onze ervaring uiteraard wel de juiste partijen in de markt die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Fietscoach Fred

De interactieve Fietscoach Fred staat deelnemers aan Fietsen Verleer je Nooit! bij met raad en daad. Handige weetjes over e-bike gebruik en afstelling. Maar ook een objectieve keuzewijzer als je eenmaal voor de keuze staat om je eerste e-bike te kopen of te leasen. Waar moet je op letten. Natuurlijk ontbreken leuke fietstips en grappige acties niet. Alle vragen (en natuurlijk de antwoorden) worden verzameld in een handige en overzichtelijke FAQ. Wil je iets weten, vraag het Fred! 

Lekker je hoofd leegfietsen

Nieuws

De e-bike als alternatief vervoermiddel voor woon-werk ritten is aan een geweldige opmars bezig. Niet verwonderlijk natuurlijk; je hebt tenslotte altijd de spreekwoordelijke wind in je rug.

Staatssecretaris Van Veldhoven: 200.000 mensen uit de file op de fiets

Woon-werkverkeer

Veel mensen pakken de auto naar hun werk. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 km. “Een prima afstand om op de fiets af te leggen. Ik vind het belangrijk dat werknemers een keuze hebben in hoe ze naar hun werk gaan. Van de werknemers woont meer dan de helft binnen 15 km van het werk. Met de opmars van de elektrische fiets is dat een afstand die prima is af te leggen.
Om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te bevorderen gaat staatssecretaris Van Veldhoven o.a. met grote landelijke werkgevers en het MKB in gesprek hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden.

Kwart miljard voor investering in de fiets

Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations. De inzet is om in deze kabinetsperiode het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden voor zoveel mogelijk projecten. Daarom wil de staatssecretaris dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering en dus wil zij maximaal 40% van de projectkosten bijdragen. Hierdoor verwacht Van Veldhoven dat in totaal voor een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets.
Voor de aanleg van routes trekt Van Veldhoven 26 miljoen euro uit. Met deze verdeling wordt in deze kabinetsperiode doorgewerkt aan de verdere uitbouw van het netwerk van fietsroutes. Bij deze routes gaat het vaak om het oplossen van enkele resterende knelpunten.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid | 12-06-2018 | 07:00

E-bikeleasing, dé trend voor 2020

Net zoals u auto’s kunt leasen, is het ook mogelijk om fietsen voor uw medewerkers te leasen. Dit is met name interessant voor duurdere fietsen of e-bikes. Leasen maakt het mogelijk kosten te spreiden en uw medewerkers te ontzorgen (rijklaar afleveren, pech onderweg service, etc.), net zoals u dat doet met medewerkers die de beschikking krijgen over een leaseauto. De waarde van het aantal privé gereden kilometers dient (als bijtelling) bij het inkomen opgeteld te worden.

Door de duidelijkheid die er onlangs is gekomen over de fiscale bijtelling van 7% voor de fiets van de zaak, maakt het voor werkgevers vanaf 2020 eenvoudiger om een (elektrische) fiets ter beschikking te stellen. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde waarbij de kosten voor de ondernemer aftrekbaar zijn van de winst en de BTW kan worden verrekend.

Indien de werknemer de e-bike ook privé gebruikt is een bijtelling van toepassing. Als voorbeeld: de bijtelling voor een fiets van € 2.500,- bedraagt dan € 5,39 netto per maand   (€ 2.500,- x 7% x 36,93%:12= € 5,38 netto per maand). Een eventuele privébijdrage kan hier weer vanaf worden getrokken. In onderstaande tabel staan de leasetarieven en netto bijtelling op basis van de catalogusprijs van de e-bike weergegeven.

11 + 7 =

Vraag vrijblijvend meer informatie aan!

Wij nemen altijd binnen 24 uur contact met u op om uw specifieke vragen, wensen en eisen door te nemen. Op deze manier denken wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.